Badanie Sprawozdań Finansowych
Doradztwo, Ekspertyzy
Biegły Rewident mgr Teodor Jonda

Na rynku usług audytorskich firma działa od 1 lutego 1992 roku - po uzyskaniu wpisu do ewidencji działaności gospodarczej pod
nr 6347/92 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Firma jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 654.

Wspieramy naszych klientów wiedzą i bogatym doświadczeniem nabytym podczas wieloletniej praktyki. Przy realizacji wybranych tematów współpracujemy z innymi audytorami i specjalistami.

Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie
z wymogami prawa.