• badanie sprawozdań finansowych,

 • doradztwo podatkowe,

 • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,

 • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,

 • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonania przez biegłych rewidentów,

 • opracowanie:

  • zakładowych planów kont,
  • insrukcji obiegu dokumentów księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnych i kontroli wewnętrznej,
  • wyceny wartosci akcji, udziałów, aportów

Badamy sprawozdania finansowe firm z branży produkcyjnej, przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, handlowej, usług materialnych i niematerialnych.

Od 2007 roku świadczymy również usługi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z UE.

 

Zmieniony ( wtorek, 27 paĹşdziernika 2009 19:43 )